Tropheus en Petrochromis informatie

Zowel de Tropheus als Petrochromis gedijen uitstekend bij de waterwaardes zoals deze voorkomen in het Tanganyika meer. Vooral de hoge pH (8.5-9.0) en kH (16-18) zijn belangrijk. Tropheini zijn zeer gevoelig voor slechte waterwaardes. Een product om de kH te verhogen naar deze waardes is van belang.

Tanganyika meer en waterwaardes:
Het meer is gelegen binnen de Westelijke Slenk van de Grote Slenk en door de bergachtige wanden van de vallei ingesloten. Het is het grootste slenkmeer in Afrika en het op een na grootste meer van het continent. Het is het diepste meer in Afrika en bevat op het Baikalmeer na de grootste hoeveelheid van zoet (alkalisch) water. Het strekt zich uit over 673 km in noord-zuid-richting en is gemiddeld 50 km breed.
Het meer heeft een oppervlakte van 32.900 km², een oever met een lengte van 1.828 km, een gemiddelde diepte van 570 m en een maximumdiepte van 1.470 m (in het noordelijke bassin) en het bevat ongeveer 18.900 km³ water. De enorme diepte en de tropische plaats van het meer verhinderen "omzetting" van watermassa, wat betekent dat veel van de lagere diepten van het meer zogenaamd "fossiel water" is, en anoxisch is (dit wil zeggen, het bevat geen zuurstof).
Het meer wordt gevoed, water aanvoer, door meerdere stroompjes en rivieren in de regentijd, deze voeding is echter van tijdelijke aard. De belangrijkste rivieren, deze voeden het meer ook na de regentijd, zijn de Malagarazi(Tanzania), de Rusizi (Burundi), de Lukuga (Kongo) en de Lufubu (Zambia). De Lukuga is de enige rivier waarlangs het meer afwatert. Het waterpeil van het meer is aan grote schommelingen onderhevig geweest, dit is te zien aan de afzetting op de gesteenten lang de kustlijn van het meer. De Russizi (Burundi) rivier voert het water van het Kivumeer naar het Tanganjikameer, dit rivierwater is rijk aan mineralen en sendement welke naar verluidt een directe invloed hebben op de chemische gesteldheid van het alkalische meerwater.
De waterwaardes van het meer kunnen licht fluctueren afhankelijk van de zone waarin de vissen worden gevangen.

Ideale waterwaardes voor Tropheini zijn als volgt:

pH: 8.5 – 9.2
gH: 7.0 – 11.0
kH: 16.0 – 18.0

 
... BACK