Kweek en Verkoopruimte

Foto's boven, zoals hedt grote show aquarium er op dit moment bij staat. Bewoners zijn: 19 Petrochromis Trewavasae (3/16), 34 Tropheus Moorii Mpulungu Kasakalawe (8/26), 2 Petrochromis Famula Texas Gold en 3 Eretmodus Cyanostictus Mpimbwe (1/2). Inmiddels wordt de bak ook bevolkt door een jongbroed (ca. 25-35 stuks) van de Petrochromis Trewavasae (jongbroed van 5 vrouwtjes).
Onder het grote aquarium staan 3 aquaria van 150 liter. Deze dienen als opkweekbak voor jongbroed, welke periodiek wordt uitgevangen. De vrouwtjes krijgen de jongen in de aquaria waarin zij worden gehouden, ze worden niet uitgevangen en apart gezet en/of van de jongen ontdaan. Alle F1 wordt zo natuurlijk mogelijk geboren. Verderop, op deze pagina, treft U daarvan een aantal foto's aan.

BACK ... | ... NEXT