Kweek en Verkoopruimte

Het voordeel hiervan is dat je uitstekend diverse territoria kan creeren waardoor de meest dominante mannen elkaar niet in de weg zitten en je genoeg ruimte overhoud om verschillende schuilmogelijkheden voor de ondergeschikte vissen en het jongbroed kan creeren. Hieronder staan een aantal foto's ter illustratie.

Foto's boven van het show aquarium dat gezien de afmetingen en de enorme druk op de ruiten in een tijdbestek van 6 weken, trapsgewijs, voor 100% werd afgevuld

BACK ... | ... NEXT